Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
ეს არის   სლიზერინის საერთო ოთახი
სულ 165 ქულა გაქვთ დავალებებში
SLIZERIN

Jul 27 2012 06:15 pm
da amis sashualebitt bevr rames gavigebt mis shesaxeb

Jul 27 2012 06:15 pm
es saiti ar unda gauqmdes   chven misi fanebi amit vcocxlobtt

Mar 4 2010 05:39 pm
giorgi   arabuli

Jan 6 2010 01:17 pm
SHIG GAQVT XALXNO ??

Aug 10 2009 06:24 pm
sektum sempra!!!!!!!!!!

Mar 18 2009 05:13 pm
mainteresebs magram veraperi gavige

Dec 28 2008 12:59 pm
odit martla kvelaperi tavidan davicqot, es saiti ar unda gauqmdes

Nov 26 2008 06:32 pm
HIIIIIII

Nov 16 2008 08:39 pm
iiaakkaattaa ppiiuumm :D

Feb 7 2007 09:33 pm
H_A_R_Y

Feb 7 2007 09:32 pm
ყოჩააააღ 50 ქულა სლიზერინს

Feb 6 2007 08:39 pm
R_O_N_I
NAME MEANINGS
Birth name: Severus Snape.
'Severus' meaning: Severus=obvious connotations of severity and strictness. Possible allusion to the Roman Emperor, Lucius Septimius Severus, who reconstructed Hadrian’s wall and defeated Clodinus Albinus and Pescennius Niger. There are also several saints with the name 'Severus.'
'Snape' meaning: JKR says "Snape is an English village" (eT), probably the one in North Yorkshire near Hadrian’s (aka Severus’) Wall. This village also has a 'Snape Castle.' There is another Snape Village that is near Saxmundham, northeast of Ipswich near the Alde River.
snape (v.) - 'to be hard upon, rebuke, snub,' c.1300, from Old Norse sneypa 'to outrage, dishonor, disgrace.' (etymonline)
sneap: to nip; pinch; put down; repress; snub (phrontistery).
Other names: 'Snivellus,' used by classmates James Potter and Sirius Black to ridicule him; the 'Half-blood Prince' a pun Snape made on his mother's maiden name.

FAMILY
Birthdate: January 9, 1958 or 1959 [see Steve's explanation page for more detailed information] The month and day were given on Jo's website (JKR).
Ancestry: Half-blood.
Mother: Eileen Prince (witch --HBP30).
Father: Tobias Snape (muggle --HBP30).
Grandparents: ?
Siblings: ?
Spouse: ?
Children: Unknown, although JKR says he does not have a daughter (JKR).
Childhood: Appears to have had an abusive father (OP26).
Location of childhood home: ?
Current residence: A brick row house on Spinner's End in what appears to be a rundown area of an industrial city in northern England (HBP2).
Relationships: JK tells us that Snape has been loved by someone (TLC), but does not say if it was one of his parents or someone his own age. In 1999, she was asked if Snape had ever fallen in love. Here's what she said: excerpt from "The Connection" interview, October 12, 1999.

APPEARANCE
Hair: black and greasy, shoulder length.
Eyes: black.
Complexion: sallow, also described as very pale.
Distinguishing features: long, hooked nose, scowl; Dark Mark on left forearm but not always clearly visible.

Descriptions from the books:
"a professor with greasy black hair, a hooked nose, and sallow skin." (PS7)
"His eyes were black like Hagrid’s, but they had none of Hagrid’s warmth. They were cold and empty and made you think of dark tunnels" (PS8).
"uneven, yellow-ish teeth" (PA14).
"Snape-the-teenager had a stringy, pallid look about him, like a plant kept in the dark. His hair was lank and greasy and was flopping onto the table, his hooked nose barely half an inch from the surface of the parchment as he scribbled" (OP28).

SNAPE at HOGWARTS
Years: c. 1969 - 1976 (See Steve's explanation page for a more detailed discussion of these dates).
House: Slytherin (JKR website).
Career: Hired as Potions Master & Head of Slytherin House at Hogwarts in 1981 (OP17); made Defense against the Dark Arts professor in 1996. Now a fugitive, whereabouts unknown.
Office: When he taught Potions it was located adjacent to the dungeon classroom where he taught the Potions classes.
From the books:
Sirius Black: "Snape’s always been fascinated by the Dark Arts, he was famous for it at school" (GF25).
Sirius Black: "Snape knew more curses when he arrived at school than half the kids in the seventh year and he was part of a gang of Slytherins who nearly all turned out to be Death Eaters" (GF25).

SNAPE at HOME
We finally get a glimpse of Snape's house when Narcissa and Bellatrix pay a visit. It is located on Spinner's End in a dreary, rundown industrial city in northern England.

The interior is dreary too: "a tiny sitting room, which had the feeling of a dark, padded cell. The walls were completely covered in books, most of them bound in old black or brown leather; a threadbare sofa, an old armchair, and a rickety table stood grouped together in a pool of dim light cast by a candle-filled lamp hung from the ceiling. The place had an air of neglect, as though it was not usually inhabited." (HBP2) Wormtail (aka Peter Pettigrew) is living there too.

SKILLS, AFFILIATIONS, ETC.
Wand: ?
Organizations & affiliations: Death Eater, Order of the Phoenix.
Skills: Potions (i.e.: Wolfsbane and Veritaserum), curses, Occlumens.
Patronus: ?
Worst fear/memory: Possibly his worst memory is the humiliating episode when James Potter hung him upside down so his "graying" underwear showed, and Snape called Lily a "Mudblood." (OP28). However, Dumbledore thinks it was when Snape realized that Voldemort decided to go after the Potters because of the Prophecy (HBP25).
Boggart: ?
Punishment: Denounced as a Death Eater by Karkaroff at his trial; however Dumbledore vouched for his loyalty (GF30). Currently a fugitive as a result of his killing of Dumbledore.
General Profile of Severus Snape

[Removed for editing]
Mysteries & Misconceptions

Contrary to the assumptions of some, Snape is not a vampire, although he does in some way resemble those creatures (WBD).

Jan 30 2007 05:23 pm
harry potter:
kai nu chxubobt ))) egre kiara pirdapir unda daucero 10 qula tu rames getyvis utxari tavis naceri kidev ertxel gadaikitxos :))

Jan 29 2007 10:23 pm
H_A_R_Y
R_O_N_I MISMINE SHEN MXOLOD DA MXOLOD ATI QULA RADGAN DAVALEBA SRULYOPILAD AR GAQVS, SHEN AR GICERIA GREIPEGIS GEGMEBIS SHESAXEB!!! CAIKITXE MEEQVSE CIGNSHI SUSXIANI SHOBA DA NAXE RAS YVEBA LUPINI!!! ATI QULA SHEN!!!

Jan 29 2007 06:50 pm
R_O_N_i
lupini bavshvobashi dakbina greibeqma da amis shemdeg gaxda igi maqcia.mastan megobroba aravis undoda radgan igi maqcia iyo.shemdeg roca mas imedi dakarguli hqonda imisa rom romelime skolashi istavlida da megobrebi eyoleboda,man miigo skola hogvortidan mitveva igi skolashi tavida da dzalian kargi megobari sheidzina.greibeqs undoda daekbina mxolod bavshvebi radgan mat advilad gadmoibirebda igi iyo maqciebis uprosi.igi tinastar idebda budes im adamiantan axlos vinc mas gamiznulad unda daekbina.igi iyo ertaderti romelmac naxevrad moaxerxa tavis nebaze ra drosac undoda gadaqceuliyo maqciat.naxevrad imas nishnavs rom misi nakbeni adamians maqciat ver gadaaqcevda mxolod odnav sisxlian xorcs sheayvarebda da im adgilas sadac greibeqi ukbenda samudamo shrami darcheboda

Jan 29 2007 09:57 am
avadakedavra
eg yvelam isedac icis :) jobia cigni iyido da caikitxo

Jan 28 2007 10:29 am
lucius
ise ragac unda gtxovo HARRY POTTER
shegidzlia me-6 cignis versia qartulad ro dacero?
shinaarsi

Jan 23 2007 06:15 pm
HARRY POTTER:
ESENI NAXE RAAAAAAAAAAAAAAAA.......:)

Jan 23 2007 07:03 am
R_O_N_I
snidgeti aris dzalian patara burtis pormis chiti.igi aris oqrosperi da titeli.mas iyeneben qvidichshi da mas edzaxian snichs.strilerebi arian lokokinebi romlebic cxovroben afrikashi da yovel saatshi icvlian pers asini klaven horklumpsebs.

Jan 22 2007 09:25 pm
H_A_R_Y

Jan 22 2007 09:25 pm
YOCHAG RON 26 QULA SHEN

Jan 22 2007 08:22 pm
R_O_N_I
da kidev arsebobs iseti eleqsirebi maqciebistvis rom mis dalevis shemdeg maqciat iqcevi magram gonebas ar kargav da aravis arapers ushavebs am sasmlis momzadeba mxolod iset jadoqars sheudzlia vinc dzalian kargad icis shxam-tamlebi.

Jan 22 2007 08:17 pm
R_O_N_I
maqciebi arian naxevrad adamianebi da naxevrad mglebi.mat dzalian ukvart adamianis sisxli da xorci.maqciis kbenis shemdeg is adamiani romelsac man ukbina isic maqciat iqceva.maqciebs dzalian eshiniat kristalebis da savse mtvaris ris danaxvis shemdegac isini maqciad gadaiqcevian.isini savse mtvaremde chveulebrivi adamianebi arian shemdeg savse mtvarobisas isini maqciebat gadaiqcevian da tavs vegar akontroleben isini mxolod adamianebs erchian da cxovelebs arapers ushaveben.aris erti maqcia romlis saxelicaa fenrir greyback igi voldemoris msaxuria da im maqciebis uprosi vinebic voldemoris mxarezea igi specialurad kbens bavshvebs radgan mere isini gadmoibiros.igi savse mtvaris tina dges saxls idebs im pirovnebis axlos vinc mas unda rom dakbinos.zogjer roca amt dzalian moshivdebat adamians aramarto kbenen aramed klaven kidec da mis xorcit ikvebebian.bnel dzalebtan brdzola gavs sikvdiltan brdzola an gaimarjveb an mokvdebi.

Jan 22 2007 12:47 pm
LUCIUS
eeee gakvetili rata ar tardebaaaaaaaaa

Jan 21 2007 07:36 am
R_O_N_I
isini 6ni arian da 26 qulit ageben

Jan 21 2007 07:32 am
R_O_N_I
kargia

Jan 20 2007 06:03 pm
lucius
exla axal davalebebs mogvcemen da naxaven gripindorelebiii:) tan am kvirashi mec mogexmarebit. :OOOOO

Jan 20 2007 12:10 pm
R_O_N_I
magra mivdivart egre gavagrdzelot

Jan 20 2007 11:16 am
HARRY POTTER:
20 QULA :) GRIPINDORI CHAMORCHAAAAA

Jan 19 2007 02:49 pm
R_O_N_I
albus pervical wulfric brian dambldori, daibada1840 tels gardaicvala 1997tels.mis ojaxis tevrebze araperi aris cnobili mxolod dzmazea inpormacia mas erqva aberpoti romelic sikvdilis mxvrelebma mokles.mas hyavda penixi romelsac pouksi erqva.igi iyo magali chagara tma da tveri telamde tvdeboda.tasidan sitxis dalevis shemdeg mas dzala taertva vegarapers ver aketebda.mas hqonda mervolos bechedi romelic horkruxi iyo da igi mervolos saxlis nangrevebshi ipova.am horkruxis ganadgurebis shemdeg igi daudzlurda xeli gauxma da rom ara sneipi igi mokvdeboda.igi skolashive dzlieri jadoqari iyo yvela xvdeboda rom igi dzlieri da kargi jadoqari dadgeboda da igi yvelas uyvarda man umaglesi qulebi miigo buas da katas gamocdebze.shemdeg man hogvortshi daityo transpiguraciis mastavleblad mushaoba.ramodenime tlis shemdeg igi hogvortis direqtori gaxda.mas uyvarda mjaviani satutni kanpetebi.igi laparakobda igi laparakobda sirinozebis,grindilouebis,goblinebis da sxva enebze.misi patronusi aris penixi.mas didi shesadzleblobebi hqonda tetr magiashi ig shav magias ar ekareboda.gringostis sacavi iyo 713.man ipova drakonis sisxlis gamoyenebis 12 xerxi da gamoaqveyna alqimiuri nashromi kikolas plamaltan ertad,agretve man daarsa "penixis ordeni" es organizacia man bnel dzalebtan brdzolistvis daarsa.man 1945 daamarcxa dzalian dzlieri boroti jadoqari grindelvardi

Jan 19 2007 02:13 pm
dambldorze ar damiteri danarcheni tameshala da magitom davtere

Jan 19 2007 02:10 pm
HARRY POTTER:
ES RAMDENJER UNDA DACETOT??? KULAS AGR MOGIMATEBT...

Jan 19 2007 12:56 pm
R_O_N_I
parsulad laparakoben:slizerini,mervolo,morpini,meroupi,voldemori,harri da jini iusli.

Jan 19 2007 12:08 pm
R_O_N_I
zgvis gveli aris uzarmazari moculobis.igi moxsenebulia bevr maglur legendebshi da igi adamianistvis sashishia.eshvinderi ibadeba magiuri cecxlidan da ara kvercxidan.vercxla aris dzalian lamazia.runebiskvala aris yvelaze magiuri gveli igi aris dzalian sashishi maglebistvis igi kvercxebs piridan debs.mas aqvs shxamiani eshvebi da igi dziritadad izidavt bneli dzalebis moyvarul jadoqrebs radgan igi bnel dzalebshi xshirad gamoiyeneba.basilisko gvelebis mepea igi gvelebshi kvelaze didia da igi cxovrobs yvelaze didxans igi emorchileba salazar slizerinis mamkvidreebs mas aqvs dzalian shxamiani eshvebi da sasikvdilo mzera xolo tu basiliskos sxva nivtidan dainaxav igi momakvdinebeli araa igi mxolod gagasheshebs.basiliskos sikvdilivit eshinia mamlis yivilis.sempersontia aris shelocva romlis shedegad chndeba gveli.

Jan 19 2007 09:19 am
LUNITA:
shen mgoni axali xar da ar ici male movlen mgoni iqita kviridan iqnebian yvelani.ise mgoni kargad mivdivart mtavaria rame iseti ar gavaketot qulebi rom chamogvartvan =))

Jan 19 2007 08:21 am
R_O_N_I
sad daikarget tqvenc dateret rame exla gripindors 6 qulit vustrebt da nu moeshvebit

Jan 17 2007 04:31 pm
HARRY POTTER:

:))))))))))))))))))))

Jan 17 2007 04:30 pm
HARRY POTTER:

აღფრთოვანებული ვარ 50 ქულა თქვენ

Jan 17 2007 09:11 am
R_O_N_I
dambldorma gaanadgura mervolos bechedi romelic horkruqsi iko da romelic mervolos saxlis nangrevebshi ipova da bechdis ganadgurebis shemdeg dambldors xeli gauxma

Jan 17 2007 08:49 am
R_O_N_I
sakmarisia?

Jan 17 2007 08:48 am
R_O_N_I
es horkruqsi aris jadoqris sulis natili romelsac saguldagulod malavs da rodesac suliserti natili mokvdeba jadoqari ver mokvdeba da is am horkruqsit ganagrdzobs sicocxles da erti horkruqsis gaketebisatvis erti adamianis mokvlaa sajiro da jerjerobit orze met horkruqs vercerti jadoqari ver aketebs.mashin tomma tqva rom or horkruqs shvidi horkruqsi ar jobiao.meeqvse kursis shemdeg igi tavshesaparshi agar dabrunebula da man daitko natesavebis dzebna ert dges man miagno im saxls sadac meroupi cxovrobda.da iq daxvda meroupis dzma morpini romelmac moukva rom meroups ukvarda erti magli romelsac tom ridli erqva amis shem deg tomma morpini gatisha da tavida tom ridlis mosaklavad da is da misi ojaxi avada kedavrati mokla shemdeg dabrunda morpintan mas salazar slizerinis bechedi taartva da goneba sheucvala ise rom morpinsegona tom ridlis ojaxi man mokla.skolis damtavrebis shemdeg toms surda rom skolashi darcheniliko bneli dzalebisgan tavdacvis mastavlebeli gamxdariko razec man uari miigo.amis shemdeg man magazia "borjin and berkshi" daitko mushaoba ritac kvela gaakvirva.shemdeg man motkuebit moipara slizerinis medalioni romelic dedamisma gakida da haplepabis tasi.cotaxnis shemdeg man roca gaigo rom hogvorcshi direktori albus dambldori gaxda roca mas saxeli shecvlili qonda da erqva lordi voldemori   imitom rom mas tomi saxeli ezizgebodaradgan mamamis erqva igi isev mivida skolashi imis imedit rom igi mastavlebeli gaxdeboda magram man civi uari miigo.amis shemdeg man sheqmna shvidi horkruqsi shemoikriba isini visac maglebi ezizgeboda da mat "sikvdilis xvrelebi" utoda da mat shavi nishani daado xelze da roca mati nishani gacxeldeboda es imas nishnavda rom isini voldemortan   unda misulikvnen.amis shemdeg man daitko maglebis da vinc gzaze gadaegobeboda mati mokvla.shemdeg roca severus sneipma ragac tinastarmetkvelebis shinaarsi miutana voldemorma gadatkvita rom moekla lili da jeims poterebis shvili romelsac hari erqva rac ver moaxerxa da harize nasroli avada kedavra ukan sheubrunda da igidaaudzlura mas sxeuli agar hqonda da igi horkruqsit cxovrobda.

Jan 17 2007 08:48 am
R_O_N_I
shemdeg toms dzalian ucnauri cxovreba hqonda igi bavshvebs dzalian ucnaur ragaceebs uketebda da mas ukvarda mattvis dzvirpasi nivtebis moparva da damalva.cota xnis shemdeg mastan ucnauri kaci mivida da utxa rom mas albus dambldori erqva da igi propesori iko daigi magiis skolashi hogvorcshi mastavlebeli iko.dambldorma mas utxra rom tomi jadoqari iko.tomma tqva rom man coda rom ragac chirda mas da tqva rom titqmis ukve mimxvdari iko rom igi jadoqari iko imitom rom mas gvelebtan saubari sheedzlo da bavshvebs rasac undoda imas ushveboda.shemdeg dambldorma utxra rom amskolashi sastavleblad tignebi unda ekida da sxva raxgaceebi da man mas oqroti savse qisa mica da shestavaza rom igi tomtan ertad tasuliko . magram tomma uari utxra da hkitxa sad unda ekida jadosnuri nivtebi.toms koveltvis egona ro igi mamis mxridan iko jadoqari imitom rom dedamisi mshobiarobas ver gadakveboda tu igi jadoqari iko.shemdeg pirvel seqtembers igi hogvorcis expresit hogvorcshi chavida.iq igi kvela mastavlebels mostonda radgan igi kargi mostavle iko.tomi sul mamamisis raxacas edzebda rom gaego mamamisi martla jadoqari iko tu ara.hogvorcshi iko shxamtamlebis mastavlebeli horacius slaghorni romelsac tomi dzalian mostonda.slaghorni xshirad patijebda gamorcheul mastavleeebs tavis klubshi sadac igi mostavleebs ertmanets acnobda.bolos tomma gaigo rom mamamisi jadoqari ar iko.mesame kursze man gaigo rom igi salazar slizerinis memkvidre iko radgan man gaago saidumlo otaxi.sadac basilisko iko motavsebuli da is basilisko toms emorchileboda.amit man erti gogona mokla xol saidumlo otaxis gaxeba daabrala rubeus hagrids romelic naxevargoliati iko da mas dzalian ukvarda sashishi cxovelebi da roca saidumlo otaxi gaixo am dros mas hkavda mutanti oboba moshinaurebuli romelsac aragogi erqva da amis gamo igi skolidan garicxes da matkeved danishnes.amis gamo toms jildo gadaces da igi suptad gamovida am saqmidan.shemdeg rodesac igi meeqvse kursthe iko ert.ert dges rodesac igi slaghortan iko man slaghorns hkitxa tu raiko horkruqsi slaqhornma ki utxra rom es shavi magia iko da horkruqsis gagateba mxolod borot jadoqars sheedzlo.

Jan 17 2007 08:46 am
R_O_N_I
voldemort aris salazar slizrinis shtamomavali mxolod dedis mxridan.mama magli kavda romelmac igi miatova.voldemoris dedas erqva meroup gonti.meroups hkavda dzma romelsac morpini erqva da mama romelsac mervolo erqva.meroups sheukvardaerti magli romelsac tom ridli erqva da mas sikvarulis eleqsiri moumzada da misgan daorsulda cota xnis shemdeg man shetkvida sikvarulis eleqsiris micema tomisatvis da tomma igi miatova.meroups mxolod da mxolod memkvidreobit migebuli erti dzvirpasi medalioni romlis pasi man ar icoda chalis pasad gakida.shemdeg igi bavshvta tavshesaparshi mivida da iq imshobiara.tavshesaparis direktors utxra rom am bichis mamas tom ridli erqva da meroupmac am bichs tom mervolo ridli daarqva da shemdeg igi gardaicvala.

Jan 16 2007 08:42 pm
aq lunita inishneba prefeqtad=))))

Jan 14 2007 09:38 am
HARRY POTTER:

კიდევ 5 ქულა მომეწონა ეს პასუხი

Jan 13 2007 02:19 pm
LUNNITA:

BASILISKO:jadosnuri-jishi, bneli arseba didi dzalit. es ukiduresad shxamiani "goliati" ferit kashkasha mcvanea da aqvs yviteli tvalebi. mas sheudzlia icocxlos 900 celi tu sachmeli aqvs momaragebuli anu tu sachmels shechams. is chams xerxemlian cxovelebs mat shoris adamians!qali basilisko kacisgan sheidzleba gansxvavdebodes alisperi prtit tavze.

Jan 13 2007 02:15 pm
HARRY POTTER:

4 ქულა სლიზერინს....თუ კიდევ ორ კითხვას გასცემთ პასუხს კარგია

Jan 13 2007 02:14 pm
avadakedavra:

eshvinderi aris dzalian cvrili, nacrisperi gveli citeli tvalebit.covxlobs didxans :) es saxeoba dzalian ishviatia :p
binadrobs cknar okeaneshi da xmeltashua zgvashi

Jan 13 2007 02:05 pm
lunita:

misi ert-erti iaragi aris mzera, misi mzera icvevs cocxali adamianebis sikvdils

Jan 12 2007 01:04 pm
AVADAKEDAVRA:

AEeeeeeeeeeeeee gaumarjos salazar slizeriiiins...shen gaixare tom

Head: Professor Severus Snape until spring of 1997 [Y17], then Horace Slughorn
Founder: Salazar Slytherin
Blazon: vert, a serpent argent (that is, a silver serpent on a green field, hence the Slytherin colours of green and silver) (PA15, GF15). The serpent device signifies the founder's gift of being a Parselmouth (CS11).
Ghost: The Bloody Baron (PS7)
Location: The Slytherin common room is a low-ceilinged, dungeon-like room with greenish lamps and chairs. It is located under the lake
 
en asociación con